Grupy zajęciowe na kierunku Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny