W polskim prawodawstwie występuje kilkadziesiąt aktów prawnych, dotyczących ochrony określonych interesów i praw. W większości są to tzw. tajemnice zawodowe, a  więc takie, które obejmują zakaz ujawniania informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem określonego zawodu. Jest to szczególnie interesujący rodzaj wiadomości, bowiem jak pisze R. i M. Taradejna: „wszyscy, wcześniej czy później stykamy się  z obowiązkiem przestrzegania różnych (...) tajemnic prawem chronionych, związanych z wykonywaniem określonych zawodów, z pracą w niektórych instytucjach lub z pełnieniem określonej funkcji społecznej (...). Sami również w różnych sytuacjach życiowych powierzamy swoje tajemnice osobiste, zawodowe lub gospodarcze innym osobom, których działalność regulowana jest przepisami prawa. I prawo to zobowiązuje tych ‹‹powierników›› do zachowania ich wyłącznie dla siebie”.
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie przedmiotowego i podmiotowego aspektu ustawy o ochronie informacji niejawnych.