Mediacja online,  inaczej e-mediacja (z j. ang. cybermediation) to pojęcie odnoszące się do mediacji prowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość (zarówno przez wideokonferencje, komunikatory internetowe, jak i przez e-maile). Ten typ mediacji polega na tym, że strony sporu nie przebywają w trakcie postępowania mediacyjnego w tym samym pomieszczeniu, a komunikują się z mediatorem i sobą za pomocą Internetu.

Już dzisiaj złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego