Celem kursu jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracy w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustalaniem wynagrodzenia.