Kontakt z przyrodą jest dla dzieci niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Długie spacery, czas spędzony na łonie natury, relacje ze zwierzętami oraz działania na korzyść natury, to elementy mające szczególny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Dzieci, które spędzają więcej czasu w kontakcie z naturą są zdrowsze, mniej podatne na stres, szczuplejsze oraz nie wykazują symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.