Mediacja w oświacie zaczyna zajmować szczególne miejsce jako sposób rozwiązywania konfliktów. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół, na różnym poziomie edukacji, świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych , kształcąc umiejętności posługiwania się technikami mediacyjnymi wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.