Available courses

DARMOWY WEBINAR, 30.05.2021. g. 17.30 – 19.00

Dlaczego mówimy tak, jak mówimy i jak to, co i jak mówimy wpływa na komunikację z innymi ludźmi

oraz czy i jak możemy doskonalić mówienie


Mediacja online,  inaczej e-mediacja (z j. ang. cybermediation) to pojęcie odnoszące się do mediacji prowadzonej za pomocą środków komunikowania się na odległość (zarówno przez wideokonferencje, komunikatory internetowe, jak i przez e-maile). Ten typ mediacji polega na tym, że strony sporu nie przebywają w trakcie postępowania mediacyjnego w tym samym pomieszczeniu, a komunikują się z mediatorem i sobą za pomocą Internetu.

Już dzisiaj złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
Celem kursu jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracy w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustalaniem wynagrodzenia.

Pracownik biurowy. Szkolenie podstawowe - skierowane dla osób, które zainteresowane są podjęciem pracy i/lub pogłębianiem wiedzy oraz utrwalaniem umiejętności w zawodzie technik prac biurowych.
Szkolenie zaprojektowane jest według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik prac biurowych.
Symbol cyfrowy zawodu: 411004
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: EKA.06.Wykonywanie prac biurowych
Program szkolenia dostosowany jest do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991).

Szkolenie skierowane jest dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają swoją "przygodę" z rachunkowością - jednym z filarów tzw. biznesu.
W szkoleniu Uczestnik znajdzie wyjaśnienie wielu pojęć i terminów, zarówno tych najprostszych, nad którymi księgowy już się nie zastanawia, jak i tych wnoszonych przez najnowsze przepisy prawne dotykające tej dyscypliny.
W szkoleniu omówione zostało 7 działów tematycznych. Każdy uczestnik będzie mógł stawić czoło ponad setce zadań z rachunkowości. Każdy z Uczestników - jeżeli zgłosi taką potrzebę - będzie mógł wziąć udział w 7 wideokonferencjach z Trenerem, który rozwieje wszystkie wątpliwości.
Zawsze tak się dzieje, że im większą dysponujemy wiedzą o rzeczach nawet niemiłych lub niebezpiecznych, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, iż zaczniemy popadać w popłoch czy w jakieś obezwładniające leki, uniemożliwiające skuteczne przeciwstawienie się potencjalnemu zagrożeniu. Rozum niezaćmiony strachem – zwłaszcza tym nieokreślonym, rozmytym, rozbudzającym grę wyobraźni - łatwiej i sprawniej szuka rozwiązań w trudnych sytuacjach.

Nieustannie powracające myśli, brak możliwości odcięcia się od nich, to klasyczny przypadek stresu. Dbałość o własne ciało oraz regularne ćwiczenia fizyczne pomagają uniknąć wzmożonego napięcia nerwowego, ale trzeba też znaleźć cza na wypoczynek psychiczny.

Tradycyjnym sposobem ukojenia myśli jest starożytna sztuka medytacji. Tak proste techniki, jak umiejętność prawidłowego oddychania, powtarzanie mantry czy wizualizacja stanowią wrota do wewnętrznej przestrzeni, gdzie umysł się wycisza. Gdy umysł jest wypoczęty, do głosu dochodzą wrodzone, instynktownie uruchamiające się procesy samooczyszczania organizmu, usuwające skutki działania stresu.

W polskim prawodawstwie występuje kilkadziesiąt aktów prawnych, dotyczących ochrony określonych interesów i praw. W większości są to tzw. tajemnice zawodowe, a  więc takie, które obejmują zakaz ujawniania informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem określonego zawodu. Jest to szczególnie interesujący rodzaj wiadomości, bowiem jak pisze R. i M. Taradejna: „wszyscy, wcześniej czy później stykamy się  z obowiązkiem przestrzegania różnych (...) tajemnic prawem chronionych, związanych z wykonywaniem określonych zawodów, z pracą w niektórych instytucjach lub z pełnieniem określonej funkcji społecznej (...). Sami również w różnych sytuacjach życiowych powierzamy swoje tajemnice osobiste, zawodowe lub gospodarcze innym osobom, których działalność regulowana jest przepisami prawa. I prawo to zobowiązuje tych ‹‹powierników›› do zachowania ich wyłącznie dla siebie”.
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie przedmiotowego i podmiotowego aspektu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Mediacja w oświacie zaczyna zajmować szczególne miejsce jako sposób rozwiązywania konfliktów. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół, na różnym poziomie edukacji, świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych , kształcąc umiejętności posługiwania się technikami mediacyjnymi wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Bez względu na to, czy Twoja rodzina to Ty i jedna, dwie, trzy czy więcej osób, to czas z nią spędzany, powinien być czasem najpiękniejszym. Ale czas ten nie będzie najpiękniejszym wspomnieniem w przyszłości, jeżeli w tym właśnie momencie nie podejmiesz decyzji o kreowaniu przyszłości teraźniejszością.
Uczestnicząc w kursie poznasz szereg zabaw i sposobów spędzania czasu z dziećmi. Tak, by dzieciom się nie nudziło, a Ty obyś miał/miała poczucie dobrze spełnionego obowiązku wychowawczego :)
Kontakt z przyrodą jest dla dzieci niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Długie spacery, czas spędzony na łonie natury, relacje ze zwierzętami oraz działania na korzyść natury, to elementy mające szczególny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Dzieci, które spędzają więcej czasu w kontakcie z naturą są zdrowsze, mniej podatne na stres, szczuplejsze oraz nie wykazują symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.
Grupy zajęciowe na kierunku Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny