Available courses

Mediacja w oświacie zaczyna zajmować szczególne miejsce jako sposób rozwiązywania konfliktów. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół, na różnym poziomie edukacji, świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych , kształcąc umiejętności posługiwania się technikami mediacyjnymi wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Kontakt z przyrodą jest dla dzieci niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Długie spacery, czas spędzony na łonie natury, relacje ze zwierzętami oraz działania na korzyść natury, to elementy mające szczególny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Dzieci, które spędzają więcej czasu w kontakcie z naturą są zdrowsze, mniej podatne na stres, szczuplejsze oraz nie wykazują symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.
Bez względu na to, czy Twoja rodzina to Ty i jedna, dwie, trzy czy więcej osób, to czas z nią spędzany, powinien być czasem najpiękniejszym. Ale czas ten nie będzie najpiękniejszym wspomnieniem w przyszłości, jeżeli w tym właśnie momencie nie podejmiesz decyzji o kreowaniu przyszłości teraźniejszością.
Uczestnicząc w kursie poznasz szereg zabaw i sposobów spędzania czasu z dziećmi. Tak, by dzieciom się nie nudziło, a Ty obyś miał/miała poczucie dobrze spełnionego obowiązku wychowawczego :)